सिटी समोसा ™

आमच्या शाखांबद्दल

जाणून घ्या

आमच्या शाखांबद्दल


जाणून घ्या
मुख्य शाखा

कॅसल मिल नाका


शाखा

वाघबीळ ठाणे

मानपाडा ठाणे

ऐरोलीतीन पेट्रोल पंप

ठाणे स्टेशन वेस्ट

मुलुंड वेस्ट
Contact

Let's Chat

आमचा पत्ता

शॉप नंबर 2, न्यू मोनिका सीएचएस, ओपीपी जय शंकर वाइन शॉप। कैसल मिल नाका के पास, उथलासर, ठाणे, पश्चिम

  7304454574

  franchise@citysamosa.com

केटरिंगसाठी उपलब्ध (आम्हाला ईमेल करा किंवा कॉल करा)